Sistem na pelete BTA (500 kW – 2 MW)

 • Moči od 500 kW do 2 MW.
 • Ta vrsta kotla je namenjena za ogrevanje večjih objektov.
 • Kotel je v celoti avtomatiziran.
 • Usklajen z evropskimi direktivami 2006/42/ES MD, PED 97/23/EC in 2006/95/EC LVD.
 • Direktiva EMC 2004/108/ES – kot energent se lahko uporabljajo nižje kakovostni industrijskih peletov.
 • Sistem je sestavljen iz:
  Kotla – kateri deluje kot izmenjevalna površina, kjer sproščeni plini kateri nastanejo kot proizvod izgorevanja peletov v gorilniku predajajo toploto kotlovski vodi.
  Gorilnika – kateri je namenjen za izgorevanje lesnih peletov in nastajanja vročih plinov, kateri prehajajo v kotel. Gorilnik je obložen z ognje odpornim slojem na visoke temperature.
  Zalogovnika za pelete kateri se uporablja za skladiščenje pelet in se proizvaja v različnih oblikah ter velikostih v odvistnosti od prostroa in potreb uporabnika.
 • Peleti se iz silosa do gorilnika transportirajo z polžnim sistemom.
 • Nadzorna plošča preko PLC omogoča upravljanje in nadzor celotnega sistema.
 • Multiciklona kateri odvaja-ločuje trde delce iz dimnih plinov, katere ventilator preko dimnih kanalov usmerja proti dimniku in naprej v atmosfero
Kategorija: