Pojem biomasa opisuje uporabo naravnih materialov (les,slama, organski odpadki) kot gorivo za proizvodnjo energije. Gorivo zgoreva v modernih, zelo učinkovitih kotlih za proizvodnjo koristne toplote za domačo rabo ali v industriji. Biomasa je stroškovno učinkovita in okolju prijazna alternativa uporabi fosilnih goriv, kot sta kurilno olje in plin. Zagotovljeni so finančne prihranki in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Prikazujem posamezen rezultat